SlajderINNEpodstrony

Szanowni Państwo,

Diagnoza lateralizacji słuchowej, testy uwagi, selektywności słuchowej, oraz terapia uwagi słuchowej metodą Tomatisa są kluczowym elementem w pracy z dziećmi, u których obserwujemy takie problemy, jak:

• trudności szkolne i fobie szkolne
• problemy z koncentracją i uwagą
• dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą
• dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
• kłopoty z orientacją przestrzenną
• złe samopoczucie
• niska samoocena
• wady wymowy
• zakłócenia językowe
• zaburzenia afektywne
• zakłócenia psychomotoryczne
• trudności z nauką języków
• trudności w relacjach dziecko-rodzic
• problemy w rodzinach adopcyjnych
• zaburzenia emocjonalne
• podwyższone napięcie i stany lękowe

 

Postawienie właściwej diagnozy pozwala wskazać właściwe procedury postępowania z dzieckiem oraz określić jego potrzeby. Diagnoza jest także niezwykle cennym narzędziem dla pedagogów, psychologów oraz terapeutów pracujących z dziećmi dotkniętymi tymi zaburzeniami.

Nasza placówka terapeutyczna spełnia standardy europejskie.

Nasz specjalista pracuje na dedykowanym sprzęcie najwyższej klasy, dostępnym tylko w nielicznych poradniach i klinikach. Posiadamy licencję i certyfikację do prowadzenia treningów uwagi słuchowej metodą Tomatisa i pracujemy wg. metodologii i procedur stosowanych przez Ośrodek Terapeutyczny Atlantis - VZW w Belgii. Jest to największy na świecie ośrodek oferujący terapię zaburzeń uwagi słuchowej, uczenia się i stanów behawioralnych.

Zapraszamy do skorzystania z naszego zaproszenia. W celu umówienia się na wizytę prosimy o zgłoszenie telefoniczne.