SlajderINNEpodstrony

SPECTRUM Terapia i Rozwój jest niepubliczną placówką edukacyjno-terapeutyczną stosującą nowe kierunki i metody pracy.

Wspieramy rozwój dzieci i młodzieży pragnących doskonalić swój potencjał a także uczniów z problemami emocjonalnymi, żyjących w stresie, czy mających trudności w kontaktach społecznych. Szczególną troską otaczamy dzieci z zaburzeniami autyzmu, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), mutyzmem, wcześniaków i osoby z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną oraz opóźnionym lub nieprawidłowym rozwojem mowy.


Posiadamy własne placówki oświatowe.

Od 1 września 2014 roku funkcjonuje nasze przedszkole integracyjne, do którego przyjmujemy dzieci przez cały rok kalendarzowy w ramach posiadanych wolnych miejsc. 1 września 2015 roku naukę rozpoczęli również uczniowie 8 klasowej integracyjnej szkoły podstawowej.

W ramach zajęć dodatkowych prowadzimy terapie, które ograniczają występujące w szkole problemy z zaburzeniami pamięci, uwagi i koncentracji. Pomagamy uczniom z dysleksją, dysortografią, trudnościami w czytaniu. Mamy atrakcyjne rozwiązania dla dzieci 6-7 letnich, które są niedojrzałe emocjonalnie i społecznie do rozpoczęcia nauki szkolnej. 


Serdecznie zapraszam do współpracy z nami,

                    DYREKTOR