SlajderINNEpodstrony

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne EDU terapeutica jest placówką, w której zaspokajamy potrzeby rozwojowe i terapeutyczne dzieci, przekazujemy system wartości, rozwijamy zdolności, umiejętności poznawcze, społeczne i ruchowe. W przedszkolu dzieci objęte są troskliwą i serdeczną opieką, panuje tu miła i domowa atmosfera.

Placówka realizuje PROGRAM EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ oferując:

cykl zajęć i zabaw edukacyjnych - plastycznych, muzycznych i ruchowych - objętych podstawą programową MEN, nauczanie języka angielskiego i religii  oraz blok specjalnie dopasowanych zajęć terapeutycznych, które stymulują rozwój uwzględniając indywidualne potrzeby dzieci. 

Program edukacyjno - terapeutyczny EDU terapeutica przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszego przedszkola. Dla tych w normie rozwojowej, jak i dla tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Tworzymy jedną, szanującą się rodzinę !!!

Nasze przedszkole prowadzi zajęcia dla dzieci w grupie wiekowej od 3 do 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach mogą się w niej znajdować dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 9 roku życia.

Od 1 stycznia 2016 roku przyjmujemy także 2,5 latki, które są stopniowo wprowadzane w grupę dzieci najmłodszych i przyzwyczajane do pobytu w przedszkolu.

Unikatowa oferta naszego przedszkola umożliwia realizowanie zajęć terapeutycznych dzieci podczas pobytu w przedszkolu, co jest obecnie niezmiernie ważne dla komfortu funkcjonowania rodziny.Popołudnia są przeznaczone na odpoczynek dzieci a Rodzice nie muszą martwić się o dodatkowe zajęcia dla swoich pociech i pozostaje im już tylko cieszyć się wspólnie spędzonym czasem.

Posiadamy doskonałe warunki do prowadzenia edukacji i terapii, w tym sale do zajęć grupowych i gabinety do zajęć indywidualnych.

Kuchnia przygotowuje codziennie zdrowe i smaczne posiłki na miejscu !!!  

Kadrę przedszkola tworzą nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, terapeuta Tomatisa, kynoterapeuta, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej II st., terapeuta metody terapi ręki i psycholog.

Unikatową terapią jaką oferujemy dzieciom w przedszkolu jest trening koncentracji i uwagi słuchowej metodą Tomatisa.

Terapia ta uzupełnia inne rodzaje zajęć terapeutycznych prowadzonych w placówce, w tym: zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej, integrację sensoryczną i polisensoryczne poznawanie świata, terapię logopedyczną i logorytmikę, terapię ręki, masaż czaszkowo-krzyżowy z psychologiem, dogoterapię, arteterapię, muzykoterapię, taniec oraz trening umiejętności społecznych i program świadomości ciała metodą Knillów.

W pracy realizujemy metody rozwijania twórczej postawy dzieci np.: techniki parateatralne, bajkoterapię, zabawy rozwijające ekspresję słowną, plastyczną orazedukację multimedialną w oparciu o programy diagnostyczno-terapeutyczne z serii eduSensus !