SlajderINNEpodstrony

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7.00 – 8.30

 

Przyjmowanie dzieci

7.00 – 8.30

 

Przyjmowanie dzieci

7.00 – 8.30

 

Przyjmowanie dzieci

7.00 – 8.30

 

Przyjmowanie dzieci

7.00 – 8.30

 

Przyjmowanie dzieci

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie

8.30– 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka (realizacja podstawy programowej)

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka (realizacja podstawy programowej)

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka (realizacja podstawy programowej)

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka (realizacja podstawy programowej)

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka (realizacja podstawy programowej)

10.00-10.20

Zabawy grupowe metodą Froebla

10.00 – 10.20

Zabawy w kącikach tematycznych

10.00 – 10.20

Zabawy grupowe metodą Froebla

10.00 – 10.20

Zabawy w kącikach tematycznych

10.00 – 10.20

Zabawy grupowe metodą Froebla

10.20 – 10.40

Program aktywności Knilla

10.20 – 10.40

Zajęcia ogólnorozwojowe

10.20 – 10.40

Program aktywności Knilla

10.20 – 10.30

 Zajęcia ogólnorozwojowe

10.20 – 10.40

Program aktywności Knilla

10.40 – 11.00

Gry i zabawy stolikowe

10.40 – 11.00

Gry i zabawy stolikowe

10.40 – 11.00

Gry i zabawy stolikowe

10.30 – 11.00

Dogoterapia Maluchy.

10.40 – 11.00

Gry i zabawy stolikowe

11.00 – 12.00

Zajęcia ruchowe / spacery na wolnym powietrzu, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego.

11.00 – 12.00

Zajęcia ruchowe / spacery na wolnym powietrzu, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego.

11.00 – 12.00

Zajęcia ruchowe / spacery na wolnym powietrzu, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego.

11.00 -11.30

Dogoterapia Starszaki.

11.30 -12.00

Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej Maluchy

Co 2 tydzień 

Wyjście do biblioteki

11.00 – 12.00

Zajęcia ruchowe / spacery na wolnym powietrzu, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego.

12.00 -12.30

Trening czystości, czynności samoobsługowych.

Przygotowanie do obiadu

Obiad.

12.00 -12.30

Trening czystości, czynności samoobsługowych.

Przygotowanie do obiadu

Obiad.

12.00 -12.30

Trening czystości, czynności samoobsługowych.

Przygotowanie do obiadu

Obiad.

12.00 -12.30

Trening czystości, czynności samoobsługowych.

Przygotowanie do obiadu

Obiad.

12.00 -12.30

Trening czystości, czynności samoobsługowych.

Przygotowanie do obiadu

Obiad.

12.30 – 14.00

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

12.30 – 14.00

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

12.30 – 14.00

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

12.30 – 14.00

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

12.30 – 14.00

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

14.00 – 16.00

Zajęcia ponadprogramowe indywidualne wg potrzeb i zainteresowań dziecka

14.00 – 16.00

Zajęcia ponadprogramowe indywidualne wg potrzeb i zainteresowań dziecka

14.00 – 16.00

Zajęcia ponadprogramowe indywidualne wg potrzeb i zainteresowań dziecka

14.00 – 16.00

Zajęcia ponadprogramowe indywidualne wg potrzeb i zainteresowań dziecka

14.00 – 16.00

Zajęcia ponadprogramowe indywidualne wg potrzeb i zainteresowań dziecka