SlajderINNEpodstrony

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa „EDU terapeutica” prowadzi edukację w oparciu o ideę edukacji włączającej, w myśl której to nie dziecko należy zmieniać i przystosowywać do systemu szkolnego, lecz odwrotnie – szkoła i system nauczania musi się zmienić tak, by wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci – i sprawnych i niepełnosprawnych.

Podstawową zasadą edukacji włączającej jest elastyczność – tzn. uznanie, że dzieci mogą uczyć się w różnym tempie, a nauczyciele powinni umieć wspierać ich naukę w sposób dostosowany do ich zróżnicowanych potrzeb, uzdolnień i tempa rozwoju.

Nasza szkoła dobiera odpowiednie programy i metody nauczania, aby ustawicznie zapewniać wysoki poziom kształcenia. 

Pracujemy w oparciu o programy MEN oraz programy autorskie naszej wykwalifikowanej kadry. Oferujemy dzieciom dostęp do bogatego pakietu zajęć rozwijających i wspierających rozwój.

W szkole kształcimy uczniów otwartych na ludzi, twórczo myślących, potrafiących stawić czoło wyzwaniom przyszłości!