SlajderINNEpodstrony

Oferta naszej szkoły:

 • Szkoła podstawowa 8-mio klasowa;
 • MAŁOLICZNE klasy do 10 uczniów;
 • PRZYJAZNA atmosfera, brak anonimowości, BEZPIECZEŃSTWO;
 • Nauka w systemie JEDNOZMIANOWYM, godziny pracy szkoły 7.00-16.00,
 • Metody pracy dostosowane do potrzeb dzieci : INDYWIDUALIZACJA pracy z uczniem, praca z uczniem zdolnym, opracowanie i realizacja INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, również nauczanie uczniów z orzeczeniami o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce edukacyjne, także EDUKACJA MULTIMEDIALNA;
 • Wewnętrzny i zewnętrzny PLAC ZABAW,
 • ŚWIETLICA czynna do 16.00 - pomoc w odrabianiu lekcji,
 • EDUKACJA INFORMATYCZNA – komputer dla każdego ucznia, dostępność Wi Fi na terenie całej szkoły;
 • Sala gimnastyczna do zajęć ogólnorozwojowych oraz WF, zewnętrzna SIŁOWNIA
 • W każdej KLASIE: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym na zajęcia rewalidacyjne (NEUROLOGOPEDA, OLIGOFRENOPEDAGOG, PSYCHOLOG, PEDAGOG SPECJALNY);
 • WŁASNA KUCHNIA – codziennie zdrowe wyżywienie w zakresie śniadań, obiadów i podwieczorków,
 • Nauczanie JĘZYKA ANGIELSKIEGO, w tym lekcje INDYWIDUALNE z uczniem;
 • Nauczanie JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH - FRANCUSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, PORTUGALSKIEGO, w ramach zajęć dodatkowych;
 • Zajęcia popołudniowe na BASENIE;
 • Zajęcia dodatkowe z podstawy programowej SZACHY;
 • Zajęcia PLASTYCZNO-ARTYSTYCZNE;
 • Zajęcia wyrównawcze i reedukacyjne – INTEGRACJA SENSORYCZNA, NEUROLOGOPEDA, PSYCHOLOG, BIOFEEDBACK;
 • NOWOCZESNA TERAPIA PEDAGOGICZNA w oparciu o NAUCZANIE ZINTEGROWANE oraz INSTRUMENTAL ENRICHMENT, w tym multimedialne programy eduSensus – WSPOMAGANIE ROZWOJU, GOTOWOŚĆ SZKOLNA, TERAPIA DYSLEKSJI;
 • PRACOWNIA TOMATISA - treningi koncentracji i uwagi słuchowej metodą Tomatisa dla wszystkich uczniów;
 • PRACOWNIA BIOFEEDBACK - terapia świadomego modyfikowania funkcji organizmu,
 • NEUROREHABILITACJA metoda tDCS,
 • METODA WARNKE'go
 • FIZJOTERAPIA, platforma MEDIBALANCE, NEUROFORMA,
 • HIPOTERAPIA;
 • NOWOCZESNA TERAPIA w ramach wspomagania rozwoju dla ucznia : TERAPIA RĘKI i TERAPIA FUNKCJI WZROKOWYCH - EYE TRACKER;
 • TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla uczniów z AUTYZMEM,
 • TYDZIEŃ ZIMOWYCH FERII GRATIS !
 • DWA TYGODNIE PÓŁKOLONII LETNICH GRATIS !
 • Wycieczki, zielone szkoły, białe szkoły, imprezy, ubezpieczenie NNW !