SlajderINNEpodstrony

                             OFERTA PROGRAMÓW i PAKIETÓW TERAPEUTYCZNYCH

Nazwa programu

Informacje dodatkowe

Ilość godzin rekomendowanych

Integracja sensoryczna

Pakiet terapii wspomagających 2 x 45 minut

1,5 h/tygodniowo

Terapia dysleksji z terapią Tomatisa

Pakiet terapii wspomagających 2 x 45 minut 

1,5 h/tygodniowo

Neurologopedia z integracja sensoryczną

Pakiet terapii wspomagających 2 x 45 minut 

1,5 h/tygodniowo

Terapia dysleksji z diagnozą dysleksji

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce szkolnej 2 x 45 minut

1,5 h/tygodniowo

Diagnoza dysleksji

1 h

Neurologopedia z gotowością szkolną

Pakiet terapii wspomagających dla dzieci z zaburzonym rozwojem mowy 2 x 60 minut

1,5 h/tygodniowo

Treningi uwagi słuchowej metodą Tomatisa,

neurorehabilitacja metodą tDCS


(autyzm, zespół Aspergera, ADHD, porażenie mózgowe, depresja)

Pakiet sesji po 1,5 h lub 45 minut / dziennie

24 h/etap

Promocja !

 

Treningi Biofeedback, opaska nHEG, metoda Warnke'go


(obniżona koncentracja, nadpobudliwość, ADHD, depresja)

Pakiet 10 sesji po 1 h tygodniowo

10 h/etap

Promocja !